Avís Legal

Els comentaris són propietat de qui els ha escrit. No facis responsable als autors d’uns post d’altres que utilitzen el mateix nom per confondre i insultar un col · lectiu.

Aquest blog té com a titular a l’empresa Invertiaweb SC, amb domicili al c / Tramuntana, 26 – Torroella de Montgrí – (Girona – 17257), i té com a única finalitat, oferir als usuaris informació relacionada amb el món de les empreses i el màrqueting online, així com sobre l’empresa que el promou.

Ús del Bloc fet per l’usuari:
L’Usuari haurà de llegir atentament l’Avís Legal en cadascuna de les ocasions que utilitzi aquest blog, ja que les condicions recollides poden patir modificacions en cada moment. A més es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web i dels continguts, de conformitat amb la Legislació aplicable, les presents condicions generals d’ús del lloc web, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. L’Usuari s’haurà d’abstenir de:

a. Fer un ús no autoritzat o fraudulent del bloc i / o dels continguts amb fins o efectes il · lícits.

b. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del bloc, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

c. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys en els sistemes físics o lògics del propietari del domini, dels seus proveïdors o de tercers.

d. Intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades del propietari del domini o e els usuaris del mateix.

i. Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel · lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets del titular del bloc, de tercers incorporats als Continguts o comentaris, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir en els Continguts.

f. Obtenir i intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dedels que s’utilitzin habitualment en Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del bloc i / o dels Continguts.

g. L’usuari es compromet a no realitzar transaccions fraudulentes. S’adverteix que qualsevol indici que s’hagi de frau serà posat en coneixement de les autoritats.

h. Fomentar campanyes destinades al boicot contra persones, empreses o institucions

Informació:
La informació d’aquest lloc web pretén ser exhaustiva i veraç. Tanmateix, és responsabilitat única de l’usuari final la interpretació correcta dels continguts, de manera que l’autor no pot fer-se responsable dels danys o perjudicis que pogués originar. El remitent de les fotografies que apareixen al blog, cedeix el dret a Invertiaweb per reproduir-les i comunicar-les públicament així com a posar-les a disposició d’Internet i en qualsevol modalitat coneguda. Cap altre lloc web pot fer ús de qualsevol contingut, arxiu, material textual o gràfic, sense permís exprés. Només l’autor pot modificar les condicions aquí presentades.

Enllaços:
El propietari del lloc web no es fa responsable d’aquells altres dades, llocs web o arxius als quals sigui possible accedir a través d’enllaços (links) disponibles entre els seus continguts, atès que aquestes pàgines o arxius objecte d’enllaç són responsabilitat dels seus respectius titulars. Aquesta pàgina, per tant, ni aprova, ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web o arxius i no controla ni, de conformitat amb el que disposa la LSSICE,es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, continguts, dades i serveis existents en els llocs enllaçats i que són aliens a aquesta pàgina. En el cas que un òrgan competent declari la il · licitud de les dades, ordenat la retirada o que s’impossibiliti l’accés a aquests, o s’hagués declarat l’existència de la lesió, i se’ns hagi notificat expressament la corresponent resolució, els enllaços que s’indiquin serien immediatament retirats.

Marques:
En aquesta pàgina s’esmenten de manera indirecta ia nivell informatiu alguns termes i logotips, que constitueixen marques registrades pels seus respectius propietaris, no fent-nos responsable de la utilització inadequada que poguessin fer terceres persones respecte a aquestes marques.

Política de protecció de dades de caràcter personal:
D’acord amb el que disposa la llei de protecció de dades de caràcter personal, Abando Seguretat informa de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal que inclou les dades obtingudes a través d’aquest blog, la finalitat única és l’estadística, gestió de la relació jurídica i enviament d’informació relacionada amb el contingut. En qualsevol moment l’usuari podrà exercir el seu dret, conforme a la llei, d’accés, rectificació, oposició i cancel · lació, contactant a través de l’adreça info@invertiaweb.com

Legislació i jurisdicció aplicable:
Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi al bloc Notes de Premsa en Català (www.notesdepremsa.cat).
, És aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquest bloc, els Jutjats i Tribunals de Girona.

  1. No hi ha Comentaris

Ha d'estar registrat per a comentar en aquesta entrada.